اخبار و اطلاعیه
منتشر شده در تاریخ 11:32 ,1400/7/27
تطابق دروس ثبت شده در سامانه گلستان با سامانه المس توسط دانشجویان
منتشر شده در تاریخ 9:16 ,1400/7/26
اطلاعیه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد
منتشر شده در تاریخ 19:13 ,1400/7/25
دانشجويان ورودي 1400 در اسرع وقت نسبت به كنترل واحدهاي درسي خود در سيستم آموزشي گلستان و سامانه LMS اقدام نمايند
منتشر شده در تاریخ 12:34 ,1400/7/25
اطلاعیه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد مديريت صنعتي-توليد و عمليات
منتشر شده در تاریخ 12:33 ,1400/7/25
اطلاعیه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد علوم اقتصادي-برنامه ريزي سيستمهاي اقتصادي شناسايي وتطبيق دوره هاي جهش قيمتي (تعديل بيش از حد قيمت)مسكن به تفكيك مناطق ۲۲گانه تهران واسان هاي كشور
منتشر شده در تاریخ 10:42 ,1400/7/24
وبینار آسیب شناسی و مداخله در مسائل تحصیلی - روان شناختی دانشجویان
منتشر شده در تاریخ 11:18 ,1400/7/19
کانال اطلاع رسانی
منتشر شده در تاریخ 9:45 ,1400/7/11
کانال اخبار و اطلاعیه های دانشکده مهندسی صنایع و مدیریت
منتشر شده در تاریخ 9:35 ,1400/7/11
راهنمای انتخاب واحد و ....
منتشر شده در تاریخ 13:58 ,1400/6/23