اخبار و اطلاعیه
منتشر شده در تاریخ 11:42 ,1402/12/13
منتشر شده در تاریخ 9:39 ,1402/1/20
منتشر شده در تاریخ 9:27 ,1401/12/20
اطلاعیه مهم دانشکده فیزیک و مهندسی هسته ای
منتشر شده در تاریخ 10:32 ,1401/10/19
پیش ثبت نام شرکت در جلسه مجازی: کارگاه آموزشی آشنایی با حروف‌چینی با LaTeX و XePerisn