کانال اخبار و اطلاعیه های دانشکده مهندسی صنایع و مدیریت
9:45 ,1400/7/11، توسط دانشکده صنایع و مدیریت، تعداد مشاهده 707 بار
کانال اخبار و اطلاعیه های دانشکده مهندسی صنایع و مدیریت
کانال اخبار و اطلاعیه های دانشکده مهندسی صنایع و مدیریت
کانال اطلاعیه ها و اخبار دانشکده https://t.me/unishahroodmanagement