دانشجویان جدید الورود 1400
9:35 ,1400/7/11، توسط دانشکده صنایع و مدیریت، تعداد مشاهده 1751 بار
دانشجویان جدید الورود 1400
راهنمای انتخاب واحد و ....

ضمن خیر مقدم و تبریک به دانشجویان نو ورود دانشگاه صنعتی شاهرود بخصوص دانشجویان دانشکده مهندسی صنایع و مدیریت به اطلاع می رساند

انتخاب واحد دانشجویان جدید در تاریخ 16-07-1400 متمرکز و گروهی توسط آموزش دانشکده صورت خواهد گرفت.
🧾گزارش 88 و 78 می توانید برنامه هفتگی را از تاریخ 16-07-1400 مشاهده نمایید.
🪑شروع کلاسها از تاریخ 17-07-1400 به صورت مجازی در سامانه lms دانشگاه خواهد بود.
❌برای دسترسی یه lms باید منتظر تخصیص و ثبت نام دانشجویان در سامانه باشید که بر اساس تجربه قبلی این فرایند ممکن است تا آخرین ساعتهای روز جمعه 16-07-1400 به طول بیانجامد لذا از تماس جهت تخصیص یوزر نیم و پسورد بپرهیزید.