اخبار و اطلاعیه
منتشر شده در تاریخ 11:23 ,1399/10/27
در هنگام آزمون از طریق سامانه lms تحت هیچ شرایطی از نرم افزارهای فیلترشکن و یا vpn های که ip شما را تغییر می دهند استفاده نکنید.
منتشر شده در تاریخ 8:7 ,1399/10/27
منتشر شده در تاریخ 11:51 ,1399/10/21
منتشر شده در تاریخ 10:6 ,1399/10/21
اطلاعیه مهم امتحانات نیسمال 3991
منتشر شده در تاریخ 10:4 ,1399/10/21
اطلاعیه مهم امتحانات نیسمال 3991