--اطلاعيه شماره 8 _ بررسي غيبت كلاسي و امتحانات پايا ن ترم
13:9 ,1399/11/8، توسط دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، تعداد مشاهده 67 بار
--اطلاعيه شماره 8 _ بررسي غيبت كلاسي و امتحانات پايا ن ترم