تغییر برخی ساعتهای امتحانات پایان نیمسال 3991
13:30 ,1399/10/13، توسط دانشکده صنایع و مدیریت، تعداد مشاهده 943 بار
تغییر برخی ساعتهای امتحانات پایان نیمسال 3991
تغییر برخی ساعتهای امتحانات پایان نیمسال 3991

بسمه تعالی 

 

به اطلاع میرساند ساعت برگزاری امتحانات در سیستم گلستان اصلاح گردیده است لذا دانشجویان محترم با مراجعه به سامانه گلستان گزارش 428 برنامه امتحانات خود را اخذ نمایند.