راه اندازی سامانه مدیریت آموزش مجازی
6:24 ,1399/6/5، توسط پردیس خوارزمی، تعداد مشاهده 4496 بار
راه اندازی سامانه مدیریت آموزش مجازی
با توجه به نزدیک شدن به شروع سال تحصیلی جدید، سامانه مدیریت آموزش مجازی دانشگاه صنعتی شاهرود مورد بهره برداری قرار گرفت. به منظور دریافت نام کاربری به آموزش دانشکده خود مراجعه فرمایید.
با توجه به نزدیک شدن به شروع سال تحصیلی جدید، سامانه مدیریت آموزش مجازی دانشگاه صنعتی شاهرود مورد بهره برداری قرار گرفت. به منظور دریافت نام کاربری به آموزش دانشکده مراجعه فرمایید.